Artikel 1

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en totstandkoming van overeenkomsten van de SHEVA hotelservices, alsmede de aan haar gelieerde bedrijven en ondernemingen.
  • 1.2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende aanbiedingen, overeenkomsten of totstandkoming van overeenkomsten zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Sheva hotelservices is overeengekomen. In dat geval geldt de afwijking slechts de betrekkinghebbende aanbieding, overeenkomst of totstandkoming van de overeenkomst.
  • 1.3 Tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk aan Sheva hotelservices kenbaar gemaakt gaat de gast , klant of enig andere (rechts-)persoon akkoord met deze Algemene Voorwaarden.